David Lagerlöf - fotograf Stockholm

Letar du efter en fotograf? Kontakta mig gärna om det så gäller större fotoprojekt, personalporträtt, event eller reportagefotografering. Mina kunder utgör en blandning av redaktionell media samt stora och medelstora företag inom olika branscher. Därutöver fotograferar jag för nöjes skull.

Vanligtvis är jag stationerad i Stockholm där jag har tillgång till fotostudio. Men jag är bilburen och rör mig gärna ut i landet, eller varför inte utomlands? Bland annat har jag gjort reportageresor till Uganda, Bosnien, Estland och Polen.

Jag arbetar obehindrat i Photoshop och andra relevanta redigeringsprogram. I mitt nätverk ingår även retuschare och filmare. Jag är medlem i Sveriges fotografers förbund och Pressfotografernas klubb.

Hör gärna av dig om du har några som helst frågor!

David Lagerlöf
E-post: david@buzz.nu
Telnr: 070 742 25 27


Integritetspolicy – hur personuppgifter hanteras

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

David Lagerlöf Photography and Communications arbetar med journalistiskt, konstnärligt och kommersiellt fotografi. Journalistisk och konstnärlig fotografering är i regel undantagna från GDPR. Det är däremot inte kommersiellt fotografi.

Information som bearbetas kan bestå av själva fotografiet, namn på den som avporträtteras, alternativt det företag som är uppdragsgivare, samt kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer.

Jag använder lokala och externa hårddiskar för att lagra fotografier. Under en period kan en extern server användas som mellanlagring. Externa servrar används även för e-post, fakturering, fakturauppgifter samt för projekthantering. Jag lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.

Informationen lagras med syfte att:

– Kunna tillhandahålla bilder om kunden vi ha ytterligare tillgång till fotografierna.
– Skapa fakturor och skicka faktura via e-post.
– Publicera bilder på hemsida och sociala medier för att visa arbetsprover, förutsatt att kunden ger klartecken åt detta.

Den rättsliga grunden för bearbetning av personuppgifter är det avtal som ingåtts vid fototillfället eller inför densamme. Personuppgifterna sparas upp till 7 år efter skickad faktura, eller den tid som krävs enligt Bokföringslagen.

Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de skulle vara missvisande, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta mig på e-post david@lagerlof.biz

Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras. Policyn är senast uppdaterad 2018-05-26.